Marunong Bang Mag-Tagalog ang Iyong Anak?

Hindi mo ba napapansin na madalas kapag nakakakita ang mga tao ng bata madalas nilang sinasabi ang mga karaniwang puna. “Kamuka mo. Ilang taon na siya?” Kahit hindi naman. Medyo lang sa mata o ilong o pag nakatagilid. “Ang cute cute naman.” Imbes na ang sabihin ay “ang kulit kulit bantayan mo ng maigi baka […]